چین متناوب مگنت دائمی سازنده
خانه محصولات

خاموش شبکه کنترل

خاموش شبکه کنترل

صفحه نمایش LCD توربین بادی PWM کنترل کننده خورشیدی ترکیبی

صفحه نمایش LCD توربین بادی PWM کنترل کننده خورشیدی ترکیبی

PWM خاموش کنترل کننده شبکه، کنترل کننده ولتاژ باتری ژنراتور عملکرد WIFI

PWM خاموش کنترل کننده شبکه، کنترل کننده ولتاژ باتری ژنراتور عملکرد WIFI

خروجی DC خروجی کنترل کننده شارژ شبکه با رنگ آبی 3 بار تخلیه فاز

خروجی DC خروجی کنترل کننده شارژ شبکه با رنگ آبی 3 بار تخلیه فاز

کنترل جداگانه چندگانه، کنترل کننده شارژ خورشیدی PWM با بار تخلیه

کنترل جداگانه چندگانه، کنترل کننده شارژ خورشیدی PWM با بار تخلیه

کنترل از راه دور کنترل شبکه خالص کنترل کننده خورشیدی / خاموش کنترل کننده شارژ خورشیدی

کنترل از راه دور کنترل شبکه خالص کنترل کننده خورشیدی / خاموش کنترل کننده شارژ خورشیدی

300w 1kw 5kw 10kw 20kw Off Grid Controller، Hybrid Solar Controller

300w 1kw 5kw 10kw 20kw Off Grid Controller، Hybrid Solar Controller

0.5KW-200KW Off Grid Controller با مدرک صدور گواهینامه CE

0.5KW-200KW Off Grid Controller با مدرک صدور گواهینامه CE

Page 1 of 1